Actualisatie sociale huur uitgesteld naar 2022

Actualisatie

De actualisatie is een update van onze kandidatenlijst. Elke twee jaar (in de oneven jaren: 2017, 2019 …) ontvangen onze kandidaten een brief waarin we vragen of ze nog een woning willen huren en of hun situatie/gezinssamenstelling veranderd is.

 

Niet in 2021, wel in 2022

Van 12 november 2020 t.e.m. 8 juni 2021 gold code rood voor de woningmarkt. Tijdens die periode mochten wij niet starten met de actualisatie. Sinds 9 juni geldt code oranje en zouden we kunnen starten met de actualisatie. De Vlaamse Regering besliste om dat toch uit te stellen naar 2022.

 

Actualisatie sociale koop wel in 2021

Het uitstel geldt enkel voor de sociale huur, niet voor de sociale koop. Wij starten dus dit jaar de actualisatie van onze wachtlijst van kandidaat-kopers nog op.

 

Keuzes toch aanpassen

In principe kan je je keuzes enkel aanpassen bij de actualisatie. Je kan dat ook op andere momenten doen, maar houd er rekening mee dat daardoor je inschrijvingsdatum kan veranderen en je dus ook je opgebouwde wachttijd verliest.

Je vindt alle info in ons intern huurreglement.