Wil je een sociale woning huren?

Bij Zonnige Kempen helpen we je graag op weg. Volg de stappen hieronder en stel je kandidaat om een sociale woning te huren in deze 11 gemeenten in de Kempen:

 1. Check eerst of je aan alle toelatingsvoorwaarden Is het antwoord ‘ja’, ga dan naar stap 2.
 2. Download het inschrijvingsformulier en de bijhorende privacy-overeenkomst. Print beide documenten en vul ze in. Verzamel daarbij alle gevraagde documenten.
 3. Bezorg ons je ingevuld inschrijvingsformulier, de privacy-overeenkomst en alle gevraagde documenten. Dit kan op 3 manieren:
  • Deponeer je documenten in onze brievenbus aan ons kantoor in Westerlo, Grote Markt 39.
  • Of stuur je documenten op per post naar Zonnige Kempen, Grote Markt 39, 2260 Westerlo.
  • Wil je toch een afspraak, geef dan een seintje via info@zonnigekempen.be.
 4. Onze medewerkers bekijken of je dossier in orde En dan ben je ingeschreven in ons register van kandidaat-huurders.
 5. Je ontvangt een inschrijvingsbewijs met je inschrijvingsnummer. Belangrijk: Het duurt gemiddeld 1 maand vooraleer je je inschrijvingsbewijs ontvangt.
Berlaar Winterhof

Wat is de wachttijd voor je sociale huurwoning?

Heb je je inschrijvingsbewijs ontvangen? Dan maak je kans op een sociale huurwoning. De toewijzing van een woning gebeurt volgens datum van inschrijving. Hoelang je moet wachten om een sociale woning te huren, hangt af van het aantal kandidaten, het aantal gebouwde woningen in de betreffende gemeente, en vooral van de wettelijke voorrangsregels.

Ben je al ingeschreven voor een huurwoning bij Zonnige Kempen? Check je plaats op de wachtlijst.

Elke twee jaar doen wij een actualisatie van de dossiers van onze kandidaat-huurders.

Kan je een woning weigeren?

Wanneer je als kandidaat-huurder een toewijzing van een woning weigert of niet reageert wanneer je een woning wordt aangeboden die wel aan je keuze beantwoordt qua ligging, type en maximale huurprijs, dan geldt dit als een eerste onterechte weigering. Na een tweede onterechte weigering schrappen we je uit ons kandidatenregister.

Telkens geldt: Als je weigert of niet reageert op een eerste aanbod, dan krijg je ten vroegste drie maanden later (geldend vanaf de postdatum van de brief waarin het eerste aanbod werd gedaan) een nieuw aanbod. Tenzij je schriftelijk meldt dat we je toch sneller een woning mogen aanbieden.

Kan je een langere wachtperiode aanvragen?

Ben je als kandidaat-huurder in de situatie dat je tijdelijk niet kan of in aanmerking wil komen voor de toewijzing van een woning? Dan kan je dit vooraf schriftelijk kenbaar maken. Zo kan je dus zelf een langere wachtperiode aanvragen zonder dat deze vraag als een weigering beschouwd wordt. De wachtperiode is beperkt tot een (hernieuwbare) termijn van maximum een jaar. De vraag moet altijd duidelijk gemotiveerd zijn en wordt enkel in uitzonderlijke omstandigheden van sociale aard toegestaan.

Wonen in een huis van Zonnige Kempen: jouw voordelen?

Zonnige Kempen begeleidt je naar een betaalbare en kwaliteitsvolle woning. Met speciale aandacht voor duurzaam bouwen. En dat heeft beslist ook voordelen voor jou. Zodat jij je thuis voelt in een duurzame buurt.

Vragen over het huren van een sociale woning?

Of bel ons op 014 54 19 41. We helpen je graag.