Een sociale woning huren

sociale woning hurenWil je een sociale woning huren, dan moet je je inschrijven in het register van kandidaat-huurders. Je kan dat indien je aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet.

Voldoe je daaraan? Dan kan je hier het inschrijvingsformulier en de bijhorende privacyovereenkomst downloaden. Je drukt het af en vult het duidelijk in. Hierbij voeg je ook alle gevraagde documenten.

Stap voor stap een sociale woning huren

Je kan het ingevulde inschrijvingsformulier en de gevraagde documenten binnenbrengen op ons kantoor. Dat kan tijdens de kantooruren of op afspraak (via 014 54 19 41 of info@zonnigekempen.be).

Als je dossier in orde is, ben je inschreven in ons kandidatenregister en ontvang je een inschrijvingsbewijs met je inschrijvingsnummer. Het duurt gemiddeld 1 maand vooraleer je je inschrijvingsbewijs ontvangt.

Je maakt dan kans op het huren van een sociale woning. De toewijzing van een woning gebeurt volgens datum van inschrijving. Hoe lang je moet wachten om een sociale woning te huren, hangt af van het aantal kandidaten, het aantal gebouwde woningen in de betreffende gemeente, en vooral van de wettelijke voorrangsregels.

sociale woning hurenWanneer de kandidaat-huurder een toewijzing van een woning weigert of niet reageert wanneer hem of haar een woning wordt aangeboden die wel aan zijn of haar keuze qua ligging, type en maximale huurprijs beantwoordt, dan geldt dit als een eerste onterechte weigering. Na een tweede onterechte weigering schrappen we de kandidaat uit ons kandidatenregister. Telkens geldt de voorwaarde dat tussen de eerste weigering of het uitblijven van een reactie en de tweede toewijzing een termijn van minimaal drie maanden verlopen is, geldend vanaf de postdatum van de brief waarmee het aanbod werd gedaan.

Niet alle kandidaat-huurders kunnen of willen op elk ogenblik een sociale woning huren. Kandidaat-huurders die tijdelijk niet kunnen of willen in aanmerking komen voor de toewijzing van een woning, kunnen dit vooraf schriftelijk kenbaar maken. De kandidaat-huurder kan dus zelf een langere wachtperiode aanvragen zonder dat deze vraag als een weigering beschouwd wordt. De wachtperiode is beperkt tot een (hernieuwbare) termijn van maximum een jaar. De vraag moet steeds duidelijk gemotiveerd zijn en wordt enkel in uitzonderlijke omstandigheden van sociale aard toegestaan.